ForschungPublikationen
Fabrication of a High Aspect Ratio (HAR) Micropillar Filter for a Magnetic Bead-based Immunoassay

Fabrication of a High Aspect Ratio (HAR) Micropillar Filter for a Magnetic Bead-based Immunoassay

Kategorien Zeitschriften/Aufsätze (reviewed)
Jahr 2013
Autoren C. Ruffert, Q. Ramadan, M.A.M. Gijs
Veröffentlicht in Microsystem Technologies, Springer Verlag, Heidelberg, Germany
DOI 10.1007/s00542-013-1964-z